Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

odettastoned
1530 872b 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viasann sann
odettastoned
8307 70f2 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaoll oll
odettastoned
1923 2866 390
odettastoned
6301 deed 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viatbtf tbtf

September 10 2017

6747 4a26 390

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaathlin athlin
odettastoned
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat
5253 2aff 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin

September 08 2017

odettastoned
9083 ee78 390
Reposted fromoll oll viaathlin athlin

September 02 2017

odettastoned
Reposted fromFlau Flau viatchort tchort
odettastoned
Reposted fromFlau Flau viatchort tchort
odettastoned
0691 c60a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadzony dzony

August 24 2017

odettastoned
8082 d957 390
The Sun
Reposted from0 0 viatbtf tbtf
odettastoned
2417 3219 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viabadalena badalena
odettastoned
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viabadalena badalena
odettastoned
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadalena badalena
odettastoned
7496 e76d 390
Reposted from0 0 viabadalena badalena
odettastoned
odettastoned
5341 b878 390
Reposted fromsohard sohard viabadalena badalena
3854 e319 390
Reposted frompheebs pheebs viastrzepy strzepy
odettastoned
6370 d126 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl